top of page
Naše adresa:

ATLANTAXA Consulting s. r. o.

Pod Skalou 313, 293 01 Mladá Boleslav

Česká republika

E-mail: info@atlantaxa.com
Tel.:  +420 326 211 200

Mob.: +420 735 126 996

 

Kde nás najdete 

KONTAKT

ATLANTAXA Consulting

Neváhejte nás kontaktovat

Podařilo se! Zpráva přijata.

ÚČETNICTVÍ

Účetní poradenství

Odborná pomoc při účetní závěrce a sestavování výkazů

Pomoc při inventarizacích

Vedení účetnictví – in house, outsourcované

DANĚ

Kontrola a příprava daňového přiznání

Daň z přidané hodnoty

Daňová optimalizace a plánování

Daňový audit

ZASTUPOVÁNÍ

Zastupování při daňových kontrolách

Konzultace při hrozícím daňovém doměrku

Zastupování při jednání s úřady

LEKTORSKÁ ČINNOST

Specializované úzce zaměřené vyškolení na zakázku

Intenzivní proškolení vybraných pracovníků

Přednášky

Pedagogická činnost

MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ

Aplikace dohod o zamezení dvojího zdanění

Stálé provozovny, posouzení, doporučení, sjednání zvláštní metody

VÝKAZNICTVÍ

Mezinárodní výkaznictví

Pomoc při zavedení mezinárodního systému finančního výkaznictví

CO

NABÍZÍME

PRO KOHO PRACUJEME

 • Pracujeme pro významnou zahraniční společnost zabývající se bezpečnostními prvky v automobilovém průmyslu.

 • Poskytujeme účetní a daňové poradenství pro mezinárodní společnost vyrábějící lisované komponenty pro automobilový průmysl.

 • Poskytujeme poradenské a vzdělávací služby v oblasti zdaňování oddělení lidských zdrojů jedné z nejvýznamnějších bank v ČR.

 

 • Pracujeme pro světově významného výrobce a prodejce bižuterie.

 • Poskytujeme odborné služby jednomu z největších prodejců značkové výpočetní techniky.

 • V oblasti daňového plánování se účastníme několika developerských projektů, z nichž některé jsou za účasti zahraničních investorů.

 • Pomáháme v účetní a daňové oblasti několika stavebním společnostem působícím v regionu Středočeského kraje.

 

 • Poskytujeme daňové poradenství související s mezinárodními projekty filmového průmyslu včetně daňových implikací zahraničních a tuzemských umělců.

 • Pracujeme pro reklamní a PR agentury.

 • Poskytujeme poradenské služby několika službovým a stavebně-montážním stálým provozovnám zahraničních subjektů včetně zastupování, posouzení a sjednávání zvláštní metody zdanění.

 • Poskytujeme odborné konzultace a vyjádření několika právním a účetním kancelářím, i pro jejich mezinárodní klientelu.

AUTOMOTIVE
BANKOVNÍ SEKTOR
RETAIL 
NEMOVITOSTI
A STAVEBNICTVÍ
FILMOVÝ PRŮMYSL
A MÉDIA
STÁLÉ PROVOZOVNY
PORADENSKÉ
A PRÁVNÍ SLUŽBY

SPOJENÍ 

V DANÍCH

CONNECTION IN TAXES

Co nabízíme
Pro koho pracujeme
Kontakt
Odborná garance

SPOJENÍ 

V DANÍCH

NAŠE FIRMA

Jsme konzultační společnost poskytující inovativní daňové a účetní poradenství pro české i zahraniční obchodní korporace působící na českém trhu.

Máme znalosti a zkušenosti v daňovém plánování a praktickém řešení daňových a účetních problémů, včetně problematiky s mezinárodním prvkem a aplikací mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění.

Pomáháme zahraničním investorům či nově vzniklým společnostem vybudovat a nastartovat ekonomický úsek, včetně oblasti reportingu a mezinárodního výkaznictví (IFRS). Komunikace v anglickém jazyce na odborné úrovni je samozřejmostí.

 

Poskytujeme poradenství pro zahraniční podnikatele či zaměstnance.

 

Máme zkušenosti s problematikou tzv. stálých provozoven, jejich daňovými implikacemi a sjednáváním zvláštních metod zdanění.

 

Dovedeme posoudit či připravit daňově efektivní mezinárodní struktury, i tzv. transfer pricing.

 

Máme téměř dvacetiletou zkušenost v oblasti daní a účetnictví. Naše služby jsou poskytovány a zajišťovány odbornými konzultanty, s nejvyšší možnou efektivitou, komplexností, flexibilitou a osobním nasazením na základě dlouhodobě fungujících vztahů s našimi klienty.

Naše firma

Tel: +420 735 126 996

E-mail: info@atlantaxa.com

ODBORNÁ GARANCE

MARTIN ŘEPA
DAŇOVÝ PORADCE / JEDNATEL
 • Člen Komory daňových poradců ČR, daňový poradce ev. č. 2528 od roku 1997.

 • Specializuje se na problematiku s mezinárodním prvkem.

 • Absolvoval VŠE v Praze, fakultu mezinárodních vztahů.

 • Studoval v rámci Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka obor Diplomacie a mezinárodní politika.

 • Odborné zkušenosti získal jako vedoucí pracovník kontrolního oddělení FÚ.

 • Praktické zkušenosti si ověřil jako ekonom výrobního závodu zahraniční společnosti.

 • Působil jako daňový konzultant a manažer pro společnosti PricewaterhouseCoopers a Deloitte&Touche.

 • Registrován v Evropském seznamu daňových poradců.

 • Působí jako vysokoškolský lektor.

 • Pravidelně se účastní mezinárodních daňových konferencí. 

bottom of page